OŚWIĘCIM

Ogólnopolski konkurs dla stolarzy
i techników technologii drewna

 

SPRAWNY W ZAWODZIE

Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie – Stolarz

Salezjańska szkoła w Oświęcimiu buduje swoja tradycje i zbiera doświadczenia od 1900 roku. W roku szkolnym 1901/1902 rozpoczęła działalność szkoła rzemieślnicza gromadząc 78 uczniów. Kontynuując tradycje dobre kształcenia z inicjatywy dwóch nauczycieli zawodu mgr inż. Franciszka Synowca pracującego w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego oraz mgr inż. Roberta Mikołajka z Zespołu Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1998 roku zorganizowano pierwszy konkurs Sprawni w zawodzie dla stolarzy.

Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie – Technik Technologii Drewna

Po latach doświadczeń w organizacji konkursu Sprawny w zawodzie dla stolarzy jak i dla Techników Technologii Drewna w 2012 roku przekształcono organizowany od 1998 roku konkurs regionalny w Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie. Pierwsza edycja konkurs odbyła się w marcu 2012 roku. Podobnie jak w konkursie dla stolarzy również technicy uczestniczą w konkursie zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej, udowadniając przede wszystkim sobie, a następnie komisji poziom opanowania rzemiosła.

Zawód Parkieciarz

Polska jest największym  producentem posadzek drewnianych – parkietów i desek podłogowych w Europie. Aż 20 % produkowanych w Europie parkietów pochodzi z Polski.  Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy od początku swego istnienia wyraża potrzebę określenia wizerunku zawodowego współczesnego parkieciarza.

Więcej

Czerpiąc z doświadczeń zdobytych w wyniku kontaktów roboczych z różnymi specjalistami oraz organizacjami zawodowymi, w tym zagranicznymi organizacjami parkieciarzy. Zarząd Stowarzyszenia uważa, że obecnie powinno się kształtować sylwetkę zawodową parkieciarza w Polsce na określonym poziomie jego wiedzy i umiejętności zawodowych. Mając na uwadze obecny system kształcenia zawodowego, dostrzegamy istniejącą lukę w kształceniu wyspecjalizowanych parkieciarzy, którzy potrafiliby profesjonalnie odpowiedzieć na potrzeby rynku w zakresie wykonywania podłóg drewnianych. Zarząd Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy uważa również, że istniejąca, rzeczywista potrzeba kształcenia zawodowego, stawia przed organizacją pilne zadanie stworzenia odpowiednich warunków do wdrożenia tego zadania. Stowarzyszenie podjęło wiele inicjatyw w kierunku zainteresowania młodych adeptów szukających własnej drogi zawodowej, aby rozważyli możliwość, podjęcia nauki i pracy w branży parkieciarskiej. W tym celu: opracowana i wydana została niezbędna literatura zawierająca kompendium wiedzy z dziedziny parkieciarstwa, organizowane są warsztaty i konkursy parkieciarskie, nawiązano współpracę ze szkolnictwem zawodowym aby już w szkole branżowej trafiać do młodzieży z ofertą realizacji zawodowej w zakresie parkieciarstwa. W wyniku nawiązanej współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, jej uczniowie uczestniczyli, w organizowanych przez Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa „BUDMA”, konkursach parkieciarzy, jak: Mistrzostwa Polski Parkieciarzy w 2018 r. i Międzynarodowych Mistrzostwach Parkieciarzy w 2019 r. oraz uczestniczyli w pokazach parkieciarstwa w trakcie Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna „DREMA” w Poznaniu oraz w Targach DREMA-Silesia w Sosnowcu. Salezjanie wraz ze Stowarzyszeniem Parkieciarzy Polskich w 2018 roku zorganizowali Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie – Parkieciarz. Celem konkursu było wypromowanie zawodu parkieciarza wśród uczniów szkół zawodowych oraz techników, poprzez praktyczne wykonywanie robót parkieciarskich z wykorzystaniem najnowszych technologii, stosowanych w parkieciarstwie. Konkurs został przeprowadzony w ramach, organizowanych w Oświęcimiu, Ogólnopolskich Konkursów Sprawny w Zawodzie – Stolarz i Technik Technologii Drewna. Natomiast w tym roku, jedno z ćwiczeń konkursowych będzie polegało na wykonaniu zadania parkieciarskiego a ponadto uczniowie przeprowadzą pokaz układania parkietu wg. przygotowanego przez siebie wzoru. W ramach tej współpracy planowane są kolejne inicjatywy. Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich czyni również dużo starań w kierunku opracowania dokumentacji programowej, która umożliwi rozpoczęcie i poprowadzenie kształcenia zawodowego parkieciarzy przygotowującego ich do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Planuje się, że kształcenie to mogło by się odbywać poprzez parkieciarskie kursy kwalifikacyjne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia „Parkieciarz” w szkole branżowej.

O konkursie

SPRAWNY W ZAWODZIE

Ważnym i istotnym zagadnieniem dla każdego społeczeństwa jest, aby jego obywatele posiadali jak największą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje, zarówno w aspekcie ogólnokształcącym, jak i zawodowym. Jest to m.in. głównym zadaniem szkolnictwa w naszym kraju. Szczególną rolę w drodze do osiągnięcia tego celu ma do spełnienia szkolnictwo zawodowe, które oprócz treści ogólnych musi przekazać uczniom wiedzę zawodową popartą opanowaniem konkretnych umiejętności zawodowych. Nie jest to zadanie proste ani łatwe. Szkoły zawodowe stale szukają metod i sposobów na to, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne i na jak najwyższym poziomie. Jednym ze sposobów umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest organizowanie różnego rodzaju konkursów w tym i konkursów zawodowych.

PROGRAM VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SPRAWNY W ZAWODZIE”

12-13 marca 2020, Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Oświęcim

12 marca – czwartek. STOLARZ

8.45 – 9.00

Powitanie gości i uczestników konkursu – świetlica

9.40 – 14.00

Pokaz GTV – korytarz główny
Układanie parkietu. Przygotowanie EuroSkills. Uczniowie szkoły salezjańskiej – korytarz główny

10.00 – 11.00

Część teoretyczna (testy)  – sala 140 (1 piętro)

Poczęstunek dla uczestników – hall obok sali 140

Poczęstunek dla nauczycieli i opiekunów – Żaczek

11.00 – 14.15

Część praktyczna – pracownia stolarska

14.15 – 14.45

Obiad  – stołówka

14.45 – 16.15

Wykład. Małgorzata Grotowska właścicielka firmy Parkiety pałacowe. Sala Kameralna

16.15

Ogłoszenie wyników konkursu. Rozdanie nagród i dyplomów – świetlica

19.00

Koncert – sala kameralna

13 marca – piątek. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

8.45 – 9.00

Powitanie gości i uczestników konkursu – świetlica

9.00 – 14.00

Pokaz GTV – korytarz główny
Układania parkietu. Uczniowie szkoły salezjańskiej – korytarz główny

10.00 – 11.00

Część teoretyczna (testy) – sala 140 (1 piętro)

Przerwa na posiłek – hall obok sala 140

Poczęstunek dla nauczycieli i opiekunów – Żaczek

11.00 – 14.15

Część praktyczna – pracownia stolarska

14.15 – 15.00

Obiad  – stołówka

15.00 – 16.00

Prodziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Edward Roszyk
Dziekan Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. inż. Piotr Borysiuk
Sala kameralna

16.00

Ogłoszenie wyników konkursu. Rozdanie nagród i dyplomów – świetlica

Laureaci

W kilkunastoletniej historii organizacji konkursu nazbierało się wielu laureatów zarówno w kategorii stolarz jak technik technologii drewna, a od ostatnich lat także parkieciarz. Zapewne wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie chciały by się nimi pochwalić.

MEDIA

W czasie każdego konkursu towarzyszą nam branżowe media, choć nie brakuje też informacji prezentowanych ogólnych w mediach regionalnych czy ogólnopolskich. Przekazuje także informacje i relacje poprzez media społecznościowe.

ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu Sprawny w zawodzie – stolarz i technik technologii drewna jest Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu we współpracy z Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej z Kalwarii Zebrzydowskiej.

  • Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim.
  • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 3, 34- 130 Kalwaria Zebrzydowska.

Ogólnopolski konkurs dla stolarzy i techników technologii drewna

 

SPRAWNY W ZAWODZIE

Kontakt

Michał Homa: +48 694266646
Franciszek Synowiec: sprawnywzawodzie@gmail.com
W sprawie noclegu: br. Sebastian Wiśniewski sdb, +48 697555925, noclegi@salezjanie.net

Masz pytanie? Napisz do nas używając poniższego formularza:

zgłoszenia na konkurs - Stolarz

Niestety lista uczestników konkursu na ten rok została w całości wypełniona. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

zgłoszenia na konkurs - Technik technologii drewna

Niestety lista uczestników konkursu na ten rok została w całości wypełniona. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.